Aktiviteter for medarbejdere

Tai chi på BF-dagen

Fysioterapeutisk behandling

af arbejdsbetingede skader

Foredrag

Foto fra foredrag med Jan Hammer fre TV-serien Rigtige mænd

Kolding Kommunes Sundhedsordning skal fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, og herved forebygge og reducere arbejdsrelaterede gener og fravær.
Sundhedsordningen skal fremme de enkelte medarbejdergruppers engagement og ansvarlighed i at styrke egen sundhed. Derfor møder sundhedsordningen de enkelte medarbejdergrupper ”der hvor de er”.

Sundhedsordningens aktiviteter består dels af generelle initiativer målrettet hele arbejdspladser, dels af målrettede initiativer, der er tilpasset de enkelte medarbejdere.

De konkrete indsatser i Sundhedsordningen vil have fokus på en designdreven tilgang, som i høj grad handler om at skabe løsninger, som tilfredsstiller både arbejdspladsens og de ansattes behov. Vi arbejder ikke for, men med arbejdspladsen.

Tilbuddene i ordningen bliver leveret af Afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse samt Sundhedsdoktor.