Et rygestopkurset består af seks mødegange fordelt over to måneder. Hver kursusgang er af 1½ times varighed.

Antal deltagere pr. hold:

Min. 12 deltagere og maks. 20 deltagere

Kursets indhold: 

De nedenstående temaer være en rettesnor for forløbet, men er der andet der trænger sig på, vil vi tage udgangspunkt i det.

Første gang

INTRODUKTION TIL FORLØBET OG DE FØRSTE FORBEREDELSER

-       Afklaring af motivation

-       Mine veje til at blive røgfri

-       Planlæg en fælles stopdato

Anden gang

FORBERED EN GOD BEGYNDELSE PÅ RYGESTOPPET

-       Samtale om afhængighed

-       Abstinenser

-       Nikotinprodukter og rygestopmedicin

-       Planlæg de første røgfrie dage

STOPDATO!

Der fastsættes første gang vores fælles stopdato

Tredje gang

HJÆLP TIL DE FØRSTE UDFORDRINGER EFTER RYGESTOPPET

-       Hold gejsten

Fjerde gang

RUNDT OM DET GODE LIV

-       Rundt om Det gode liv

-       Håndtering af følelser

Femte gang

OPBAKNING OG SKRIDT PÅ VEJEN

-       Tilbageblik på forløbet

-       Netværk og opbakning

Sjette gang

FORBERED TIDEN EFTER FORLØBET

-       Vedligehold rygestoppet fremover

-       Trap ud af nikotinprodukterne

-       Afrunding af dagen og afslutning på forløbet

Deltagerne fastlægger i fællsskab en stopdato mellem anden og tredje mødegang. Derfor behøver deltagerne ikke være røgfri fra start. Forløbet er opbygget så der er to gange til forberedelse af rygestoppet og derefter fire gange til fastholdelse.

Er der medarbejdere som ikke ønsker at blive røgfri, men gerne vil have redskaber til hvordan de kan håndtere en røgfri arbejdsdag, vil der blive taget hensyn til dette og de er velkommen på kurset.