Ved de individuelle konsultationer tilbydes:

Fysioterapeutisk behandling og forebyggelse af skader, som hænger sammen med dit arbejde

De individielle konsultationer foregår i klinikkerne.

Tid til behandling bookes på Hercules:

hercules.kolding.dk/booksund

Vigtigt:

Hvis du sidder ved din egen private computer (altså ikke en kommunal arbejdscomputer), skal du logge ind på Hercules ved hjælp af NemID:

Hercules nemid

 

1. konsultation i sundhedsordningen:

Fysioterapeuter er specialister i at hjælpe patienter med problemer i bevægeapparatet. Problemerne kan være hold i nakken eller ryggen, musearm osv.

Når du konsulterer en fysioterapeut vil denne altid forsøge at hjælpe dig på den bedst mulige måde. Dette kræver at fysioterapeuten og patienten sammen kortlægger hvad der er galt og hvorfor, hvilket kræver en grundig undersøgelse som blandt andet inkluderer forskellige tests, men også et grundigt interview. Interviewdelen kan, for patienten, virke unødvendig, men desto bedre man indkredser problemet, desto mere målrettet behandling kan der iværksættes, hvilket på sigt giver langt de bedste resultater og løsninger for patienten.

Ved komplekse problemstillinger vil man derfor kunne opleve, at 1. konsultation går meget med "snak". Dette sikrer at fysioterapeuten får det bedst mulige behandlingsgrundlag, og ikke bare kaster sig ud i en behandling, der i værste fald kan gøre mere skade end gavn!

Behandling:

Fysioterapeuter har mange forskellige behandlingsmuligheder der kan tages i brug, alt efter hvilken patient det drejer sig om. Det gælder nemlig om at du som patient får lige nøjagtig den behandling du har brug for. Behandlingen kan blandt andet bestå af:

Træning, Manuel terapi, Akupunktur, Øvelser, Hjemmeøvelser, Information og Vejledning

Du vil ikke altid få den samme behandling som din kollega, selvom i begge har ondt i ryggen/nakken osv. Alle bliver vurderet og behandlet individuelt og får derved den bedste behandling.